Ahlskogs 1965 eller 1966

Från vindsfönstret på Gustav Adolfsgatan 39 vid korsningen med Grev Tottgatan, mot sydväst.
Från vindsfönstret på Gustav Adolfsgatan 39 vid korsningen med Grev Tottgatan, mot sydväst.


Byggmästare K. J. Ahlskogs gård till vänster är sig lik än i dag förutom att den försetts med plåttak och träpanel och byggts ut mot gårdssidan. I slutet på 1960-talet ägde byggmästarens dotter Sigrid ”Sigge” Ahlskog gården och Nils Solvin med familj bodde på vinden. I början på 1970-talet köptes den av Ingmar Nylund som rev det gamla uthuset och byggde ett nytt. Sedan mitten av 1970-talet är gården i familjen Engströms ägo. Vid tiden för fotograferingen var det norra parkhuset under uppförande; notera kranen strax till höger om den vänstra elstolpen!


Stig-Ole Haglund fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Granntomten.
Vindsfönstret som fotografen tittade ut genom och resten av gården.
På vindsvåningen inledde Piratos sin karriär.
(Inf. 2005-01-16, rev. 2019-10-06 .)