Andrasjökiosken på 1990-talet


Sommaren 1993 påbörjades kioskverksamheten av Markus Junell och Kim Finne vid Andrasjön i en vagn som hyrdes av Henrik Bertlin. Två somrar bedrevs verksamheten av bolagsmännen och 1995 övertog Steven Frostdahl verksamheten efter avtjänad militärtjänstgöring.[Notera den vita kioskvagnen i bakgrunden! Dragbilen från Westerlunds skrot i Munsala. Förstoring.
Foto: Leif Söderlund. Från facebook. (Inf. 2019-11-16.)]Steven Frostdahl framför "Sjökiosken".
År 1996 ersattes vagnen av SS Ägirs seglarstuga som efterhand utrustades med utomhusterrass och mellanölsrättigheter. År 1998 stod det färdigrenoverade hamnmagasinet klart och den verksamheten utvecklades till pub och restaurangverksamhet med namnet Tullmagasinet. Steven Frostdahl framför ”Sjökiosken”.
Foto: Nygård.Sedan förra fotograferingstillfället har terrassen rivits och träden bakom avverkats
Foto: F. L., juli 2007.Viktiga milstolpar –
Andrasjön med Tullmagasinet

1993 Kim Finne och Markus Junell inleder kioskverksamhet
1995 Steven Frostdahl övertar verksamheten
1996SS Ägirs seglarstuga blir ny kiosk, brännoljeförsäljning
1998Hamnmagasinet färdigrenoverat – Steven flyttar in från midsommar
1999Sommarvatten
2000Andrasjövägen asfalterades
2001Tullmagasinet hyr de två första rummen i byggnaden, kök
2003Stensättning av utomhusmiljön
2004Ny utomhustoalett
2005Daniel Eng drev Tullmagasinet
2006 Anna Sundstén drev Tullmagasinet
2007Kim Siekkinen drev Tullmagasinet
2008– Ralph Ström drev Tullmagasinet
2010– Flera evenemang, t.ex. Andrasjö jazz, orkesterframträdande, kristen allsång.
2013 Ny toalett.
  Renovering av vägen en bit från Storbacken och mot stan.
2014 Michelle Björkholm drev Tullmagasinet.
  Asfaltering av en bit från Storbacken och mot stan.
  Nytt hopptorn.
  Ovanligt lågt vattenstånd; -60 cm i juni.
  Fiber.
  Heila veijin”.
2018 Sonja och Jenny Sjöblom drev Tullmagasinet.
2019 Joel Lindvall drev Tullmagasinet
2020 En del av asfalten revs upp och det blev åter grusväg.
2021 Köket renoverades och tankstation för allmänheten. Oljekompaniets tank togs bort.


Steven Frostdahl tillhandahöll foto ”Sjökiosken” och fakta fram till och med 2007.


Läs mer:
Huset flyttades 1959.
Andrasjön och Tullmagasinet i kapitlet Fakta.
Fler kiosker.
(Inf. 2007-08-12, rev. 2021-04-08.)