F.d. Apoteket —

1997
          apotekstomten —
2002
                    Bostads Ab Apotekaren
2003

 

23 maj 1997


1,5 år efter branden i slutet på november 1995 stod de sorgliga resterna kvar. Förstoring.


23 april 2002


Uthuset revs i november 2001. Förstoring.


2002


Tydliga kulturlager syns på schaktkanten. Förstoring.


januari 2003


Bostad Ab Apotekaren under uppförande. Förstoring.


Foto: Lars Pensar.

*     *     *


Apoteksruinen från söder i mitten på 1990-talet. Alltid när jag ser en eldsvåderuin fascineras jag av hur rena skorstensstockarna brukar vara..Förstoring.
Foto: Doris Liljeström.
(Inf. 2018-11-19.)Läs mer:
Apoteket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-06-23, rev. 2018-11-17 .)