Barnträdgården januari 1995


Korsningen Mathesiusgatan-Karleborgsgatan mot nordväst.
Foto: Lars Pensar.
För att se baracken på den nya platsen, för pekaren över bilden! Förstoring.
Foto: F.L. den 10 juli 2009.
(Inf. 2010-02-09.)


Efter att barnträdgården hållit till i gamla stationshuset och Björks gård vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Sollefteågatan flyttade man 1966 till denna barack, stadens första hus med elvärme, trodde jag ända tills jag läste Rolf Herlers berättelse Krigsmånaderna i Nykarleby. ”Kaminerna” var stora som frysboxar och mycket användbara till torkning av pappslöjd och kläder. Farstun tillbyggdes i början på sjuttiotalet. I hörnrummet närmast fanns kombinerat kontor och sagoläsningsrum, i mitten allrum och längst bort omklädningsrum för personalen och förråd. I bortre hörnet fanns kök och i hörnet till vänster toaletter med ljusgrönt sanitetsporslin modell mindre. Jag gick två år i barnträdgården, från hösten 1968 till våren 1970, och trivdes förträffligt i allmänhet och i synnerhet de gånger Ulf Solvin och jag följde med när hans mamma Anna-Lisa skulle storstäda. Då fick vi ha den välfyllda Lego-lådan för oss själva under några timmar. Dagisavgiften betalades ej med bankgiro, i stället fick man ta med sig hem tomma små röda börsar med ett ”fönster” instoppade i i galonpåsar som skulle returneras fyllda med månadens avgift. På fastlagstisdagen var det slädparti. När den nya barnträdgården byggdes på gamla stationsområdet 199X, blev byggnaden överflödig och flyttades till NURK:s (ryttarklubbens) område i början på nittiotalet (?).


Läs mer:
Den första barnträdgården av Mikael Lönnbäck.
Ur fullmäktiges beslutsprotokoll den 4 april 1966.
Barnträdgård av element. 1966
Uusikaarlepyy rakentaa lastentarhan, vesijohtoja, katuja ja viemäreitä. Vaasa 1966
Den nya barnträdgården i Österbottniska Posten 1966.
Några ord 1968.
Mathämtning.
En artikel i JT.
Gruppfoto från 1966 och Stefan Fors minnen.
ABI-82 gjorde ett besök.
Karta över NURK:s område.
(Rev. 2021-01-23 .)