Bircks bastu 1935


Bircks bastu mitt i bild på Tullstranden.


Den röda bastun med brutet tak som fanns på älvstranden nedanför Jakobstadsvägen 6 (Marjamäki) stod färdig i januari 1930, men badhuset öppnades först våren 1931. Såldes för rivning år 197X för 200 mark. Hör gärna av dig om du har en bättre bild!


Einar Hedströms samling, Nykarleby stads arkiv.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Hela bilden som detaljen är tagen ur.
Bastun av Erik Birck.
Vieno Birck.
(Inf. 2005-09-20, rev. 2019-12-04 .)