Granholm 1978


Karleborgsgatan 1, mot sydost. Scala i bakgrunden. [Familjen Bäck var de sista som bebodde gården innan den revs. En kvarleva från frälsningsarmétiden är affischtavlan på hörnet.]
Foto: Lars Pensar.


Enligt uppgifter från medlemmar i Frälsningsarmén ägdes gården på tomt nr 6 i tiden av en Helga Nyfors. Hon var medlem i Frälsningsarmén, tillika var hon småskollärarinna i Socklot. Hon avlät halva sin tomt för byggandet av en lokal för Frälsningsarmén, det hus om är den nuvarande Marthagården. Den byggdes av byggmästare Björklund som även åt sig själv byggde gården vid Floraparken (Kyrkogatan 12, Sundstén). Att det tog så lång tid att få den egna gården färdig berodde tydligen på att han samtidigt byggde åt andra.

Denna Helga som var ogift hade en syster Granholm som ärvde gården. De två döttrarna Rakel och Ruth ärvde den sen och där hyrde en del frälsningsarmésoldater och därför uppfattades den allmänt som frälsningsarméns, fastän den juridiskt var systrarna Granholms. Detta förklarar den delade tomten. När sen Gunnar Willman ”skänkte” sin gård till frälsningsarmén fick de sitt hus vid Esplanaden och småningom en lokal i källarplanet när de sålde sin gård till byggfirman. Jag tror det var Rakel som lät bygga den nya gården som står där i dag och ägs av ett ungt lärarpar.


Lars Pensar


Läs mer:
På minnenas mark av Ruth Granholm.
Jultankar av Ruth Granholm.
Fräslningsarméns söndagsskola 1954.
(Inf. 2006-03-18, rev. 2011-12-10 .)