Blomströmska gården
Blomströmska gården 1973

Gustav Adolfsgatan 9, korsningen med Sollefteågatan, mot nordost. Tomten nr 22 ropades in på auktion den 11 januari 1860 av f.d. lotsen Carl Broman för 90 rubel.
Foto: Lars Pensar 1973.


På 1870-talet (och kanske före och efter) var målarmästare Carl Halein bosatt i gården.

Enl. Rudolf Olsons gravvårdsförteckning: Karl Erik Halein * 15/5 1840 † 20/12 1883.

*     *     *

År 1892 grundade Isak Blomström urmakeri. Övertogs 1896 av sonen A. J. Blomström och från 1947 av sonsonen Lennart Blomström, som fortsatte till omkring 1970, varefter företaget upphörde.

Birck (1988), sid 275.

Urmakeri gick till viss del vidare i släkten för även en representant för den fjärde generationen, postiljon Lars Blomström, handlade med klockor. I slutet på sextio- eller början på sjuttiotalet var jag med mina systrar då de de inhandlade örhängen i affären som hade ingång mot Sollefteågatan. Sista verksamheten innan byggnaden revs i början på åttiotalet (?) var AK Glas. Då fanns planer på att på tomten uppföra ”Bostas Ab Urmakaren”. Föredömligt att man tänkte till vid namngivningen! Tomten stod dock fortfarande år 2002 2003 2004 2005 obebyggd. Men sommaren 2006 anlades en parkeringsplats för Församlingshemmet på tomten. Längst till vänster skymtar Salemförsamlingens bönehus som revs i mitten på sjuttiotalet.
Gården på god väg att rivas. ”Möbel-Kalle” står i dörren till sin och fruns möbelaffär. Förstoring.Tomten i juli 2004 för tankarna till Slumrande toner: ”Står inunder rönnen lutande stugan, mossbeväxt är trappan och ogräsen gro.” Men här lutar belysningsstolpen och ogräset gror på trottoaren. Förstoring.
(Inf. 2024-02-11.)Mer om gården.
Robert Åsbackas minnen.
Foto: Gösta Fagerholm.
(Inf. 2010-03-02.)


Läs mer:
Sönderslagna fönsterrutor. 1908
Annons för A.J., Blomström. 1913
Ett äldre foto av byggnaden från nordväst. Ca 1915
Spåras uthus brinner. 1957
Tre generationer urmakare i Nykarlebys äldsta affär i Hufvudstadsbladet 1961.
Blomströms bestämmer stadsbornas rätta tid av Håkan Anttila i JT 1970
Fma A. J. Blomström i Finlands handel och industri i bild IV. 1971
Lennart Blomström som auktionsutropare. 1979
En fotoateljé har verkat i byggnaden.
Fattigsmåbarnsskolan eller Backlunds skola av Erik Birck.
Några minnen av Stefan Fors.
Kämppä av av Stefan Fors.

På avstånd 1988.
Kämppän.
(Rev. 2010-03-01.)