Bönehuset 1953
Nykarleby bönehus målat av Torsten Korsström.
Gustav Adolfsgatan 5 vid korsningen med Bangatan, mot nordost.
Målning av seminarielektor Torsten Korsström 1953. Han var gift med Mirjam Tuominen. KAP-PAS i vänsterkant. Detalj av målningen.

Foto: Lars Pensar.Tavlan som finns i Församlingshemmet visar det gamla bönehuset. Den ursprungliga gården, d.v.s. flygeln mot Gustav Adolfsgatan timrades vintern 1892 i Jussila av bonden Isak Jansson för apotekare Klas Henrik Ekroos.

Bönehusföreningen överlät gården till församlingen 1954. Lokalen renoverades sommaren 1959 och bytte officiellt namn till Församlingshemmet den 1 januari 1960. Det revs när Församlingshemmet byggdes 1970. Det utbyggdes 1985 och 2005.


*     *     *”Ritning för fasadförändring och tillbyggnad af bönhuset [Sic!] i Nykarleby” av Verner Öhrling, daterad Nykarleby den 18 september 1913. Ombyggnaden utfördes inte. Förstoring.


(Inf. 2020-04-09.)


Läs mer:
Stadgar för Nykarleby luterska bönehusförening r. f.
Nykarleby församling får bönehus i Hufvudstadsbladet. 1954
Bönehuset som hemvist för söndags- och skriftskolan av Folke Holmström.
Kontrakt från 1891.
Försäljning 1919.
Fler ritningar.
(Inf. 2003-10-13, rev. 2023-01-19 .)