Borgaregatan 2003

Borgaregatan från Topeliusesplanaden mot väster.
Borgaregatan från Topeliusesplanaden mot väster.


Borgaregatan och Kyrkogatan grundförbättrades sommaren 2003. Mirjam Tuominen bodde i tredje huset till vänster.

Foto: Lars Pensar, beskuren i över och underkant.


Läs mer:
Vad gömmer Borgaregatan? i Österbottniska Posten 1960
Kyrkogatan sommaren 2003.
Glanslind.
(Inf. 2003-10-13, rev. 2008-08-22.)