Bränder


Efter stadsbranden 1858 har den nya staden skonats relativt väl från eldsvådor.

Nedan en första början (med brister) till en sammanställning av bränder i staden och dess närmaste omgivningar.

   
januari 1859 Bonden J. Michelsbackas gård.

maj 1866

Magasin vid Gamla hamn.
dec. 75 Stadskvarnen.
82 Seminariebyggnad.
24/8 84 Kärrfors.
2/1 85 Herlers mälteri.
8/2 86 Seminariebyggnad.
21/2 99 A. M. Gyllenbergs handelsvarulager och personliga lösegendom.
1908 Kärrfors. Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby
13/2 16 Stadens badhus.
5/2 20 Sarlins uthus.
3/12 26 Nålörssågen.
20/1 29 Kyrkan.
ca 1930 Skogsbrand på Torsö
febr. 32 Nordlings gård.
8/5 36 Prostgården.
15/5 45 Sjukhusets ekonomiebyggnad.
8–9/3 50 F.d. bryggeriet.
somm. 57 Matssons/Spåras uthus.
jan. 59 Nymans hem vid Juthbackakroken.
59–62 Tre stycken mer eller mindre allvarliga brandtillbud på Prevex.
63/64 Transformatortorn på Kampen.
ca 70 Joupers fabriksbyggnad.
  Nykra. Ett par gånger.
18/3 70 Frilunds hem.
8/4 70 Karleborg.
ca 71 Raoul och Helmi Olsons hem.
våren 71 CYK-RA.
ca 71 Hanséns minkfarm.
ca 71 Bostadshus på Smedsbacka.
ca 71 Willes kombinerade hem och disco Club l'extrem på Kolonivägen.
12/7 72 Villor med mera.
vint. 71–72 Liljeströms villa på Markusholmen.
80-talet Taket på Bostads Ab Bankgatan 17.
–80-talet Så länge som avstjälpningsplatsen fanns vid Kovjokivägen brann det då och då där och vid ”fel” vindriktning spreds en stickande lukt över staden.
mitt 80-t. Joupers gård på Nygård.
90 Sandqvists uthus, Bankgatan 2.
3/12 95 Apoteket.
   
vint. 2006–7 Högstadiets sophus.
21/3 10 UNO-kiosken vid Bergstigen. Först i januari 2012 avlägsnades resterna!
11 Mathesiusgatan
14/1 12

F.d. Nykarleby Pälsningscentral vid Frillmossvägen. Vid branden verkade nedanstående företag i hallen. Uppgifter från webbplatser. Branden aktualiserade sammanställningen av bränder.


Oy Raimax-Alu Ab
har sedan 1990 specialiserat sig på aluminiumkonstruktioner för offentliga byggnader men även för den egna privatbostaden.
     Vi har ett rikt sortiment med aluminiumprodukter av hög kvalité för de flesta ändamål, men även speciallösningar för kundens egna behov.
    Vinterträdgårdar, inglasade terasser och balkonger, aluminiumdörrar, både isolerade och oisolerade, samt även inbrottsskyddade, brandklassade och skottsäkra lösningar. Dessutom har vi även aluminiumfönster, både inner- och ytterfönster samt här även med brandklassade, inbrottsskyddade samt skottsäkra lösningar.
   I vårt sortiment ingår även eleganta speciallösningar, så som glasfasader, smarta lösningar på glastak samt även stålarbeten och mindre lösningar så som luckor, räcken, och ramper.

[Namnet kommer från firmans föregångare Raial som grundades kring 1980 och verkade i f.d. Joupers lokaler på Rajåkern.]


PrePrint
är en erfaren reklambyrå i Nykarleby. Vi har specialiserat oss på textiltryck, brodering samt dekaler. Allt som har att göra med reklamartiklar och företagsgåvor är vårt specialområde.


Nykarleby Monteringstjänst Ab. Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda underleverantörstjänster, logistiktjänster, transporter, budservice, lagerverksamhet. Bolaget kan äga och besitta samt idka uthyrning av fastigheter.Rökmoln över staden fotade av och från Solveig Sjöskogs balkong på Seminariegatan 15. Förstoring.

12-13/10 14 Andrasjötoaletten.
juli 2017 Liten mark-/skogsbrand på Alörn.


Läs mer:
Brandväsendet av Erik Birck.
Brandförsäkring i Uppslagsverket Finland.
Nykarleby-Jeppo försäkringsförening av Runar Nyholm.
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Brandalarm och -system i Nykarleby av Lars Pensar.
Brankårshuset i kapitlet Fakta.
Stadsbränder i Efter 1808.
Brandordning för Nykarleby stad. (1943)
Brandordning för Nykarleby landskommun. (1943)
Innehållsförteckning till kapitlet Tragedier.
(Inf. 2012-01-18, rev. 2019-02-03 .)

Torsten-Snellman,-Elof-Ohls-o-T.jpg