Försvunnet
i november 2010

Hugos lindo.
Den vanprydande, ofta med flaxande urblekta affischer försedda reklampelaren vid Brostugan, där ingen kunnat stanna eller stå, försvann igår en 30 november 2010. Redan när den nya planen för området presenterades för två år sedan sade Tom Johansson att man måste vårda den unika miljön runt Brostugan.Äntligen blev eländet som tidigare stod på torget tror jag, avlägsnat. Lika länge tog det ju att få bort körriktningspilen från stadsbrunnen/kyrkbrunnen, där den inte behövdes alls utan missprydde och förstörde fotona av brunnsarkitekturen. Högst upp finns en reklamtavla för Uno-grillen som förstördes av eldsvåda vintern 2010.
Foto: Lars Pensar den 14 mars 2004.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
I stället för anslagstavlan kom rätt snart två stora vägvisningsskyltar.
Brostugan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2010-12-06, rev. 2011-06-15 .)