Brunnstimra 2003


Korsningen Kyrkogatan-Bankgatan mot sydväst. Kyrkbrunnen skymtar till vänster. Resterna av vad som kan ha varit en timrad brunn dök upp vid grundrenoveringen av Kyrkogatan sommaren 2003.


Foto: Lars Pensar, beskuren.

Läs mer:
Detalj.
På Wislanders stadsplan som inår i Hedströms historik finns brunnar utmärkta.
(Inf. 2003-10-13.)