Bostads Ab Ebba Brahe 2005

Redan när de två första Älvbrantshusen byggdes planerade man för ett tredje, men det förverkligades först drygt 50 år senare (2004–05). Huset ritades av arkitekt Roger Wingren från Jakobstad och Nykarleby Bostäder skötte försäljningen. Det rymmer sex lägenheter (1, 2 och 3 rok + bastu). Lars Pensar gav namnförslaget, som kommer av att grevinnan Ebba Brahe på 1600-talet hade en ruddamm på platsen.


Bostads Ab Ebba Brahe 2005.
Norrfasaden, d.v.s. entrésidan.
Foto: F. L., juli 2005.


Nykarleby bönehus målat av Torsten Korsström.
Illustration av sydfasaden fanns på byggskylten.
Teckning: Roger Wingrens arkitektbyrå.


Bostads Ab Ebba Brahe 2005.
Norrfasaden, d.v.s. entrésidan.
Förstoring.
Foto: F. L. 25 april 2024.


Läs mer:
Älvbranten av Erik Birck.
Panorama (375 kB) av Dage Byggmästar.
(Inf. 2006-11-18, rev. 2024-05-02 .)