Ahlström början av 1910-talet


Gustav Adolfsgatan 41 vid korsningen med Fiskaregränd,
fasad mot väster. Notera vattensån till vänster!


Det är alltid trevligt att få se bilder av hus som är mer eller mindre färdigställda och speciellt roligt blir det när man får se sitt barndomshem och foto av den som byggde det. Någon av damerna är Hulda Ahlström. Till höger skymtar ett uthus vars existens var en total nyhet för mig.


Stefan Ågholm tillhandahöll.


Läs mer:
Ritning och ägarlängd.
(Inf. 2006-01-18, rev. 2024-02-14 .)