De gamlas hems gårdsplan 1972


Lybecksgatan 1, mot väst. Floraparken i bakgrunden.
Foto: Lars Pensar.

Det robusta timrade uthuset med tegeltak samt lillstugan revs 1973 för att bereda plats för en tillbyggnad av åldringshemmet. Notera vindflöjelstången mitt på uthuset och de präktiga grindstolparna!


Läs mer:
Lybeckska gården.
Erik Birck om byggnaderna.
Byggnaderna från Kyrkogatan.
Byggnaderna från Kyrkogatan och gården. 1973
Erik Kihlman om byggnaderna.
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923–1963 av J. L. Birck.
(Rev. 2022-10-05 .)