Husen nordost om torget 1967


Från torget mot nordost. Sparbankens skylt på hörnet bör ha bytts ut 1971 när banken bytte logga. Notera den lilla refugen i underkant! Vid högerkant parkerade man sin cykel när man åkte ner till simskolan i Gleisners kleinbuss. Förstoring. Ett större utsnitt några år senare.
Foto: Folke Holmström.


Fotografiet togs för att föreviga det nya ”Grönhuset” som stod färdigt 1967 och som byggdes av Arne Jungerstam. Nu drygt 35 år senare är det som råkat komma med minst lika intressant:
- Torget går ända ut i nordöstra hörnet. Esplanaden asfalterades senare samma år och och torget 1969.
- Det vita huset till vänster om ”Grönhuset” brann våren 1971 och ända till 2007 kunde platsen kallas ”Brända tomten”.
- Esplanadens björkar är ganska små.
- Rundkiosken” som drevs av Gurli Sund står mitt i esplanaden med sitt röda papptak och bänkar vid långsidorna.
- Skyltarna till vänster om kiosken visar att riksväg 8 går genom staden.
- HAB:s trappa längst till vänster som alla tider varit en populär samlingsplats för yngre ungdomar. Dels är platsen central och man har full koll över vad som händer i staden och dels magsinerade trappan värme under dagarna och värmde skönt på kvällarna.
- Refugen vid belysningsstolpen i underkant.
  Esplanaden har nya belysningsstolpar, men på Bankgatan finns fortfarande den gamla modellen av trä.
- Mopeder av ”gubbmodell”.
- Biblioteket har flyttat in i lokalen längst i norr från Lybecksgatan 74 och flyttat till Ämbetshuset 1981.På Grönhuset finns vita neonskyltar som knappt syns. SKO-KENKÄ längst till höger gör reklam för Armas Pihlainens skoaffär som omkring 1975 övertogs av Meri Virtanen. Hennes son Jerry skrev en hälsning i Gästboken och maken Raimo förde i juli 1963 mamma till gamla BB på Kvarnbacken i Jakobstad när jag skulle födas. En stor del av stadens manliga befolkning, inklusive pappa, var den 11 juli upptagen med att dra en elkabel från kraftverket till vattentornet som då var under uppförande. Anders Nordström har förevigat arbetet på smalfilm. I familjen fanns två döttrar, men Jarmo garanterade att nu kommer en pojke. ”Ja far it et na likkor!” Erfarenhetsmässigt kunde han påstå det eftersom båda gångerna han hade fört Meri till BB hade pojkar fötts, men när svärfar Arthur Liljedahl, som 1958 byggde det grå våningshuset till höger skjutsade, föddes dottern Monika.


*     *     *

Andra skyltar på Grönhuset:
-

MODE-MUOTI, Hjördis Nordlings beklädnadsaffär Modeaffären. Ursprungligen hette affären Siréns beklädnadsaffär.


Foto: Leif Kåll, julafton 1975. Förstoring.
(Inf. 2013-11-25.)

 
-

GRILL fanns vid Källargrillen som var ett populärt tillhåll för ungdomar och drevs av Carita Nygren. I gatuplan fanns grill och kafé och i källaren matservering med en konstgjord öppen eld.


Allas, en av veckotidningarna i fönstret har funnits allt sedan fotot tog, men Bock bryggeri i Vasa köptes 1969 av Hartwall. I mars 2016 öppnas ett bryggeri med det ärevördiga namnet i Vasa. Tändsticksetiketter.

Foto: Rafael Sjöblom, gissningsvis 1967. Förstoring.
(Inf. 2016-02-11.)

   
-Sparbanksskylten på taket


Läs mer:
Perspektiv.
Ung. samma vy en vinter några år tidigare.
Modernt affärs- och bostadshus planerat av byggm. A. Jungerstam i Österbottniska Posten 1966.
Ungefär samma vy finns på ett vykort från omkring 1905 och ett foto från vintern 1981.
He kom opp som en pinn, he kom opp som en pinn!!” av Robert Åsbacka utspelar sig på Källargrillen.
Torgpanorama.
Nykarleby By night.
Gården som fanns tidigare.
Nykarleby elektriska affär verkade i hörnlokalen 1977–2016.
Robert Åsbackas minnen av Källargrillen.
Esplanaden och Grönhuset 1968.
Grönhuset julen 2019.
(Inf. 2003-09-27, rev. 2024-01-11 .)