Hanséns vattentunna omkring 1945
Med tunnan hämtades allt vatten som behövdes för caférörelsen.
Med tunnan hämtades allt vatten som behövdes för caférörelsen.


Läs mer:
Fotografiet som detaljen är tagen ur.
Allmänna brunnar — vattentillgången av Lars Pensar.
(Inf. 2004-08-08.)