Ombyggnad av högstadiet vid Zacharias skola
7 april 2018Skyddstält byggs över södra delen. Sydöstra hörnet närmast.
Förstoring.


Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-05-26.)


20 april 2018

 


Sprängningsarbeten vid högstadiets sydvästra hörn. Nya skolan i vänsterkant.
Förstoring.Det 2016 rivningshotade Residenshuset. Förstoring.Bergknallen bortsprängd.
Förstoring.


Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-05-26.)Läs mer:
(Inf. 2018-04-25, rev. 2018-04-26 .)