Nybyggnad av Jutas hängbro 2022


Juthas hängbro byggdes 1929 och var således närmare hundra år gammal. Den var i stort behov av renovering.

I december 2021 beslöt Nykarleby fullmäktige att ge ett bidrag till Juthas hängbro. Med detta som bakgrund ordnades ett diskussionstillfälle vid Forsby byagård och så skred man till verket

Konstruktionsritningarna utfördes av xxx och stålstommen tillverkades av YYY. Kablarna levererades av ZZZ.

Kostnaderna för bron uppgick till zzz euro.

2022 utfördes arbetet på talko av xxxx, xxx,

Mats Östman dokumenterade arbetet.

 

*

29 april 2022


1. I slutet på april inleddes arbetet med grävning för förankringsfundamenten. Bjarne Nylund och Leif Renvaktar, i traktorgrävaren Marko Kecklund.
Förstoring.1a.
Förstoring.

*

5 maj 2022


2. Formsättningen för det nya pylonfundamentet klart på Forsby-sidan. Bjarne Nylund inspekterar.
Förstoring.2a.
Förstoring.2b.
Förstoring.2c.
Förstoring.

*

18 maj 2022


2,5. Bjarne Nylund planerar.
Förstoring.2,5a.
Förstoring.2b. F.d. byggmästare Mauritz Nylunds gård i vänsterkant.
Förstoring.2,5c.
Förstoring.

*

25 maj 2022


3. Jan-Erik Salonen (f.d. ägare till Preprint), Marko Kecklund och Bjarne Nylund gjuter pylonfundamentet på Juthassidan.
Förstoring.3a.
Förstoring.3b. Jan-Erik Salonen och Bjarne Nylund ser på när rännan fjärrstyrs.
Förstoring.3c. Notera att förankringsblocken är ihopgjutna!
Förstoring.

*


4. De nya förankringsblocken framför de gamla.
Förstoring.

*


5. Grävning vid det avformade fundamentet. Förtagningsarmering sticker upp.
Förstoring.

*


5A. Forsbylandfästet från sydväst.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5B. Bron från Forsby-sidan. Det enda nya man ser är förankringsblocken.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5B. Föredömligt att dokumentera byggnadsåret.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5D. Nya pylonfundamentet och gamla bron.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5E. Nya pylonfundamentet och gamla bron.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


6. Den nya pylonen är monterad och formsättning för pågjutning utförd.Förstoring.

*


7. X inspekterar det av avformade fundamentet.
Förstoring.

*

22 september 2022


8. Kabeln monteras på Juthas-sidan.
Förstoring.

*


9. Kablarna färdigmonterade på Juthas-sidan.
Förstoring.

*


10. Brobaneramarna tillverkade vid XXX levererade.
Förstoring.

*


11. XX sågar räcket i bitar under yys överinseende.
Förstoring.

*

3 november 2022


12. Brobanerammonteringen påbörjad från Juthassidan.
Förstoring.

*


13. Förberedelse för lockmontering.
Förstoring.

*


14. Lockmonteringen började från Forsby-sidan. Provisoriska räcken på plats.
Förstoring.

*


15. Halva locket och räckesöverliggare monterade.
Förstoring.

*


16. Nästan hela locket monterat.
Förstoring.

*


17. Sista delen av locket monteras på Juthassidan.
Förstoring.

*


18. Det nya brolocket färdigt och gamla bron finns kvar.
Förstoring.

*


19. Det nya brolocket färdigt och gamla bron finns kvar.
Förstoring.

*


20. Den gamla bron kapas och sektionerna släpps ner i älven.
Förstoring.

*


21. Mittdelen kvar.
Förstoring.

*


22. De gamla kablarna kvar och en stor del av det gamla brolocket rivet.
Förstoring.

*


23. Bogsering.
Förstoring.

*


24. Brosektionerna flottades till strandkanten och bärgades av X och Y.
Förstoring.

*


25. Den gamla bron helt borta, men kablarna är kvar.
Förstoring.

*


26. Brobanesektioner på Forsby-sidan i väntan på transport till XXX.
Förstoring.

*


27. Slutarbeten. XXXs båt.
Förstoring.

*


28. Den första snön. Nu återstår endast räckesmontering.
Förstoring.Foto: Mats Östman där ej annat anges.


Läs mer:
Juthas hängbro.
(Inf. 2022-11-13, dagen när det meddelades att Ukraina återtagit Cherson och Sven-Bertil Taube dog, rev. 2024-04-06 . )