Juthbackabron november 1985


Som 20-års minne får du bilden av brobygget som påbörjades i november 1985, men en del förberedande arbeten gjordes redan i augusti. Där syns den av Syynimaa flyttade gården som var Kalle Anderssons hemgård. Den flyttades hel på trailer till östra änden av Kolonivägen där den står i dag. På bilden syns till höger ändan av Juthbacka teaters läktare som revs när bron kom. Förstoring.

 

 

Juthbackabron mars 1986

Senare på vintern skyddas bygget av ett tält. Förstoring.


Lars Pensar fotograferade, tillhandahöll och kommenterade.
(Inf. 2007-12-10.)

Juthbackabron sommaren 1985


Form för södra landfästet. Såg en diskussion där det framkom att många kallar bron Nybron, ett namn jag aldrig hört i detta sammanhang. För mig finns Nybron vid kraftverket.
Förstoring.Juthbackabron våren 1986

Gjutning.
Förstoring.


Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2024-02-28.)


Läs mer:
Staden byter fasad av Bertel Widjeskog.
(Inf. 2005-11-27, rev. 2024-02-28 .)