Kämppän

Har då och då funderat över vilka kämppän det funnits i staden. Ett kämppä kan liknas vid en privat ungdomsgård eller klublokal som ett gäng hyr eller på annat sätt får tillgång till.

Nu igen blev Kari Nyqvist den utlösande faktorn i.o.m. att han i en kommentar till artikeln om Henrik Bertlin skrev några ord om kämppät i Frihemmets drängstuga. Förra gången var det båtbyggerier. Men det måste ha legat och pyrt, för några dagar tidigare nämnde Henrik Backman att ett kämppä funnits i hans hemgård när familjen flyttade ut. Det blev nu ett avbrott i projektet Företagen på Kampen.

Antar att det förfinskade ordet kämppä kommit till Österbotten med återvändande skogshuggaremigranter som i Amerika bott i kampar.

Ett par av kämppäna har gått i arv och många är rivna. Nyss har tredje generationen flyttat in i Frostdahls kämppä. Det fanns två typer; kämppä och ”spelan-kämppä”, där man förutom att umgås även hade orkesterverksamhet.

Än så länge finns bara i princip sextiotalisters minnen. Hade genarationerna före och efter kämppän? Fick veta att kämppät på Borgaregatan 37 i höst inreddes av tredje generationen, så kämppäverksamheten lever vidare.

Som vanligt tas kompletteringar och korrigeringar tacksamt emot.

Förutom Kari har Anders Fors, Harry Holmberg, Henni Lintunen, Henrik Backman, Jan Sundqvist, Johan Fredriksson, Johan Willman, Kurt Levlin, Mayvor Grönroos, Steven Frostdahl, Tapio Rautio, Tommy Frostdahl , Ulf Solvin och Stefan Karlström bidragit.Juthasvägen 10 Östra Åvägen 1 Åminnevägen 9 Lindo vid stadslagret Borgaregatan 37 Frihemsvägen 3 Badhusstigen 4 Seminariegatan 28 Seminariegatan 3 Bergstigen 3 Joupersgatan Nygårdsvägen 8 Hagagatan 4 Färgaregatan 2a Bangatan 3
Röd prick betyder kämppä som fanns på 1970- och/eller -80-talet. Blå ring runt om betyder att det också funnits senare.
         
         

År
kursi-
verat
= ca

Ev. namn
Adress
Medl.
födda
ca
Noteringar
       
  1973? Rian-Rian
Östra åvägen 1
1963 Huruvida Rian-Rian ska räknas som kämppä eller ”kåta”, kan man diskutera.
       
  1974–76 Nygårdsvägen 8 1957 Spelan-kämppät fanns i f.d. Johan Emil Bränns hus. Åtminstone Taizé övade där. Medlemmarna i Raid var där och hämtade inspiration. Togs över av en yngre generation och blev Saloon.
     Fredrik Eng, Henrik Bertlin, Johan Nordling †, Leif Ström, Olav Sundqvist, Peter Siegfrids, Yvonne Dahlbo, ...
       
  1974– Kliniken
Seminariegatan 3
1958?

Mazeppas och Machines spelan-kämppä fanns i Mauritz Siegfrids stuga.
     Harry Holmberg, Kjell Helsing, Peter Siegfrids och Sten Sandvik.

         
  1978?–   1963 Progbandet Raid tog över kämppät, berättade Ulf Solvin. Han nämnde också att Mazeppas orkesterbuss var en gammal brandbil.
      Ulf Solvin, Peter Sund och Anders Engström.
       
  1975 Kämppä
Sollefteågatan 15
1960 Stefan Fors har skrivit om kämppät.
     Bo Blomström, Carl-Johan Nygård, Dick Sundqvist, Göran Palm, Leif Ojalammi, Peter Sandås, Robert Nyman, Stefan Fors.
       
  1975 Joupersgatan   The New Kings hade spelan-kämppä i en av f.d. Joupers fabrikslokaler.
       
  1975? Logen
Seminariegatan 24
1963 Village-gängets första kämppä i Reipsars uthus.
       
  1975 Butkan
Gustav Adolfsg. 11
1961 Saloon-gängets första kämppä fanns på vinden i Robert Åsbackas hem.
Jan Sundqvist
       
  1976– Saloon
Nygårdsvägen 8

1961 Om det här gänget fick ett eget kämppä, var obekant tills jag kollade med Jan Sundqvist, som berättade att de tog över och hyrde kämppät på Nygårdsvägen 8.
     Cay Backlund, Greger Lindell, Jan Sundqvist, Kenneth Saarikoski, Robert Åsbacka, Tom Lundqvist, Åke Björklund.
       
  1977 Hagagatan 4 1963 Kämppät fanns i Solvins gillestuga i uthuset.
     Petteri Marjamäki och Ulf Solvin.
       
  1976–80 Village
Bergstigen 3
1963 Namnet Village inspirerades kanske av Village People som var populära vid tiden? Nej, det gjorde det inte! Tapio Rautio meddelade att det kom från en film som gick på Scala. Ingen tyckte filmen var bra då i mopedåldern. Namnet på filmen var ändå roligt att uttala, Next Stop, Greenwich Village (1976). Det var Jari Kortesniemis idé att döpa kämppät så.
      Tapio Rautio: Ett konstigt minne, jag tror att vi inte drack alkohol på kämppä, det gjorde vi nån annanstans ... Förklaringen torde vara den att hyresvärden Gunnar Nylund var aktiv inom Nykarleby nykterhetsförening.
     Tapio Rautio: Många mopeder utanför Village; Tunturi och Solifer. Anders Fors, Peter Forsgård och Jari Kortesniemi skaffade senare lättviktare. Honda, Yamaha och Suzuki om jag inte minns fel ... Till en början stod de vid kämppät, sen nere vid Seminariegatan.
     Anders Fors: Vi lät tillverka 17 Village-ringar. Men nu är det fler namn på ”närvarolistan”:
     Anders Engström, Anders ”Fossin” Fors, Björn ”Nalle” Nylund, Kaj ”Blomi” Blomström †, hustomte, Christian ”Kiska” Palm, Jari ”Jalli” Kortesniemi †, Jari ”Mälli” Mäkinen, Karl-Erik ”Maffi” Blom, Mikael ”Lyttsen” Lytts, Mikael ”Nissi” Nilsson, Mikael ”Mikko” Tonberg, Peter Forsgård, Peter ”Reppu” Reipsar, Peter ”Sumppi” Sund, Reijo ”Repe” Mäkinen, Stefan ”Feffi” Blomqvist, Stefan ”Stiiv” Sandås, Tapio ”Raap”/”Topi” Rautio, Thomas ”Tomppi” Lillqvist och Ulf ”Uffi” Backlund.
         
  1980   1966 Village togs över av en ynge generation, flera bröder till första generationen.
     Fredrik Baklund, Janne ”Shaba” Kirsilä †, Johan ”Jocki” Fredriksson, Karl-Gustav ”Lill-Maffi” Blom, Kenneth Lytts, Mats Engström, Mats Junell, Patrik ”Patti” Palm, Stefan Ågholm, Ulf ”Typen” Kortesniemi, ...
       
  1977? Badhusstigen 4 1963–65 Åströms uthus hade ett hobbyrum som användes som kämppä.
     Jan Åström, Majvor Grönroos, Mats Åström, Tony Forsbacka, Yvonne Hedman.
       
  1978– Club Halwar
Seminariegatan 28
1963 En stallsvind som tidigare varit ”pojk-kåta med paff på väggan” hottades upp med bardisk, dansgolv m.m. Endast sommartid.
     Fredrik ”Freddi” Liljeström, Peter ”Sandis” Sandström, Sven ”Svenna”/”Schoa” Mårtens, Ulf ”Uffi/”Haggen” Haglund. Senare kom Kurt ”Kurri/Kova-Kurt” Levlin och Stefan ”Feka” Karlström med.
       
  1977? Lindan väster om stadslagret. 1961

Om jag minns rätt så hade baracken stått i Skogsparken innan vi köpte den. Det var inga hjul på den utan en typ av medar som den drogs på till platsen nedanför Hugos lindo
     En grej jag kan berätta är att när Feka och jag gick ettan i gymnasiet så cyklade vi ofta från Seminariet där vi åt skollunchen till baracken, tog en snus och spelade ett par omgångar pidro innan vi cyklade tillbaka till skolan och första eftermiddagslektionen. Detta gjorde vi även på vintern. Minns inte hur lång lunchrast vi hade på den tiden, men effektiva måste vi ha varit som hann tillbaka till skolan i tid. Ett fint minne! Baracken försvann efter något år.
     Kurt Levlin och Stefan Karlström.

       
  198? Bankgatan 6   I uthuset fanns ett spelan-kämppä. Vem som övade där är än så länge obekant. Die Zlaskhinx? Det var det inte! Majgret Söderlund informerade att de övade främst vid ”Frillmåsan” i Bror Nymans utrymmen.
       
  1981 Juthasvägen 10, strandbastun vid Värnamo. 1968

Vernamo-kämppä var nog bara en parentes. Bastun var kall och mörk, så det blev kortvarigt.
     Clas-Håkan ”Håcki” och Nils-Erik ”Kecki” Forsgård, Kari Nyqvist och Kenneth Björkholm.
     Senare framkom att bland andra Stefan Karlström inlett verksamheten.

       
  1982–83 Frihemmets drängstuga,
nu ungefär Frihemsvägen 3.
1968

Frihems-kämppä fick vi till förfogande av staden hösten -82. Mikael Junell var talesman hos Börje Nygård den gången. Bötler är Mikaels morbror, så kanske vårt kämppä väckte Frihemsintresset hos Bötler. 1982 - 83. Ovanför farstudörren fanns sen tidigare en skylt där det stod ”Nykarleby nybyggare” med namnen i två kolumner. Bland namnen på tavlan fanns åtminstone Odd och Kjell Övergaard och bröderna Eklund.
     Anders och Göran Sjöholm, Johan ”Jonte” Willman, Kenneth Emet, Mats Hinders, Mikael Junell och Kari Nyqvist.

       
  1982–83 River
Borgaregatan 37
1966–69 Kämpät var smakfullt inrett som ett minidiskotek med färgade lampor och silverfärgade tapeter. Utrymmet var ungefär 25 m² och var utrustat med en ståtlig bardisk. Det fanns högsängar så att man kunde övernatta i kämpät.
     Anders Blomqvist, Frej Strang, Kenneth Emet, Otto Rasmus och Tommy Frostdahl.
  198?          När de äldre pojkarna fick andra intressen höll Tommys yngre bröder till där och efter en tid övergick det fina samlingsutrymmet till att bli förråd.
  2020– Ossis kämppä 2007      Och det kan också tilläggas att det numera blivit Kämppä igen, med nya tonåringar från samma släkt. Nu med ledstripes, wunderbaums och bluetoothhögtalare.
Henni Lintunen
       
  1983–86 Bangatan 3   Efter att familjen Backman flyttat ut användes gården som kämppä. Vet någon något om det?
Henrik Backman
         
       
  1984 Färgaregatan 2a vid korsningen med Nygårdsvägen.
1970

Paul Lindholm i spetsen lyckades förhandla kämppät av staden.
     Anders Åberg, Christer Sjöholm, Paul Lindholm, ...

         
  1984–85

 

1968–69

Kämppät övertogs ganska snabbt av oss 68:or och 69:or. Huset brann fredagen den 13 december 1985.
     Anders ”Spåm” Johansson, Gustaf Häger, Kaj Ukkonen, Kari Nyqvist, Mats Junell, Mika Mäkinen, Mikael Bergman, Otto Rasmus, Patrik ”Flötri” Westerlund, Tommy Frostdahl, ...

 

Åminnevägen 9, mellan vägen ner till Nålörn och Farm Frys.

       Vi höll parallellt till på Nålörn. Det var Stina Ukkonens dåvarande man Helge Gustafsson som ställde upp med mopedverkstad för oss. Det var inget egentligt kämppä men på gränsen.Förutom tidigare nämnda Frihemmets drängstuga har Gamla station och källarlokalen under gårdshuset vid Grundfeldtska gården använts som scoutlokaler för länge sen. På senare tid hade Missionsförsamlingen scouter och i dagsläget har Nykarleby församling scoutverksamhet.

Pepparkakshuset är en nutida samlingslokal.


Läs mer:
Wilfried Willes Club l'extrêm kom i början på sjuttiotalet.
Stall Åminne där mest flickor höll till kom 1972.
Black Disco kom 1979.
Nykarlebyvyer på Instagram.
(Inf. 2020-11-21, rev. 2023-08-24 .)