Karleborg brinner den 8 april 1970


Från sydost. Fagerholms uthus i förgrunden.
Foto: Erik Fagerholm.

Läs mer:
Brand totalförstörde Karleborg i Jakobstads Tidning 1970.
Fler bränder.
Karleborg av Lars Pensar.
(Inf. 2003-11-09, rev. 2022-03-23 .)