Innehåll
Förklaringar
Välj kiosk från menyn

I Nationalencyklopedins ordbok (1996) står, något förkortat:

kiosk en liten (fristående) byggnad för försäljning av tobak, tidningar, sötsaker m.m., vanligen med försäljning genom lucka: glasskiosk; gottkiosk; korvkiosk; tidningskiosk. Betydelsenyans: om annan liten, fristående byggnad för serviceändamål (i sammansättningar): telefonkiosk. Historik: sedan 1884; av fra. kiosque liten paviljong; kiosk'; av turkiska köçk 'trädgårdspaviljong'.


Andra kiosker
- Kioskerna vid Andra sjön
- Uno-grillen
- Nya torggrillen
- Sia-glasskiosken
- Juthbackakiosken
- Invalidkiosken
- Gustav Bergfeldts kiosk vid Bio Scala
- Nattluckan vid apoteket
- den nuvarande glasskiosken på torget
- Kiosk på Rådhustomten.

Jag kommer dock att ta med (om jag får tag i fotografier) även större byggnader där försäljning skett genom lucka, som t.ex.:
- Grillen i Idrottsgården.
- R-Kiosken

Telefonkiosker:
- på busstationens söderfasad
- i nordvästra torghörnet
- vid Idrottsgården
- vid R-kiosken i ”Grönhuset”

Kom gärna med tips på kiosker jag glömt!
(Inf. 2005-10-18, rev. 2022-12-21 .)