Heikelska gårdens port vintern 1953-54

   Heikelska gårdens port.
Jorma på skidtur. Notera de rejäla trissorna på stavarna! För övrigt tror jag att detta är första gången som en sparkstötting finns avbildad på webbplatsen.
I husets södra ände bodde en ingenjör från Joupers. De hade en son (Håkan) som var en aning yngre än jag och vi lekte ibland. Det var denne ingenjör som ordnade sommarjobb åt mig som 13-åring på Joupers gjuteri sommaren 59. Familjen flyttade sedemera till huset som inrymde Herlers bokhandel. Deras fortsatta öden okända.


Jorma Metso tillhandahöll.


Läs mer:
Fler portar.
(Inf. 2006-01-01.)