F.d. Demetrius Knutar 1968

Gustav Adolfsgatan 28, korsningen med Lybecksgatan, mot nordväst.
Gustav Adolfsgatan 28, korsningen med Lybecksgatan, mot nordväst.
Foto: Håkan Wenelius, Per Willman innehar fotografiet och Stig Haglund tillhandahöll.


Tomten köptes på auktion av skepparen F. A. Hedström den 23 juli 1860 för 130 rubel. Gården revs 1971.

I brist på mer fakta kan jag berätta att jag en vårvinterdag omkring 1970 hittade mina bortsprungna småsystrar Sanna och Cecilia samt Ulf Haglund i gården utövandes sotarens yrke.Läs mer:
Karl Wenelius minnen.
Blodstörtning av Karl Wenelius.
Gården på avstånd.
Gården 1963.
Byggplats 1971.
(Inf. 2003-11-30, rev. 2014-07-22 )