Kraftverksbygget den 21 september 2017

Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Mer om bygget.
(Inf. 2017-10-05, rev. 2017-10-05 .)