Kyrkan och Holmströms magasin 1979


Bifogar ett foto av en tavla som min svärmor målat. Den hänger på väggen hos oss och påminner mig ständigt om hur älven och stranden såg ut förr i tiden ...

Signe Sjelvgren (1912-1991) var född i Lappfjärd och jobbade som lärare i Nyland på flera små skolor innan hon flyttade upp till Österbotten i slutet av 1950-talet. Hon efterträdde Ellen Fogel som lärare i Vexala men förflyttades, då skolan drogs in, till Nedervetil. Där jobbade hon sedan till sin pensionering.

Signe var på sitt sätt en mångsysslare: skrev dikter, handarbetade, målade, sjöng och spelade. Hon var också väldigt frimodig och nyfiken. Som exempel kan nämnas att hon som pensionär åkte till Israel och jobbade på kibbutz en längre tid. Och i Göteborg en gång klev hon frimodigt upp på Lisebergs stora scenen och sjöng för den talrika publiken. (Av framträdandet gjorde den lokala tidning, GP, en rätt stor ”grej” med text och foto.)

Nåväl, den här tavlan målade hon 1997 och den fick Tua som gåva.Kyrkan och Holmströms magasin från nordnordost.


Som avslutning skall jag citera en dikt ur Signes lilla häfte, ”GRÄNSLÖS KÄRLEK”, som hon skrev och lät trycka upp på 1970-talet:TACK!

Tack, Gode Herde, för trofast ledning
på vägen hem till vår Faders hus.
Låt mej få vara en liten solkatt
och återspegla din kärleks ljus.

Du som var här för att hjälpa, lära dem
som du mötte på vägen hem.
Låt oss ej glömma det bud Du gav oss.
Ditt kärleksbud gäller alla dem.

Du som var här för att hjälpa, lära dem
som Du mött uppå Din stig.
Låt oss ej glömma det bud Du gav oss.
Ditt kärleksbud gäller också mig.

27.3.1975 SS


Folke Holmström tillhandahöll och berättade.


Läs mer:
Förstoring.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Folkes hågkomster av magasinet.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2007-05-20, rev. 2009-09-29.)