Kyrkan målas 2007


Våren och försommaren 2007 målades kyrkan och klockstapeln. Arbetet inleddes i slutet av april. Inför målninsarbetet publicerades en artikel i Jakobstads Tidning i vilken det diskuterades huruvida kyrkan var målad i "Nykarlebygult". Den kulören/benämningen är dock obekant om nu inte för alla, så åtminstone för de flesta. Kyrkan målades senast för femton år sedan.Entreprenören Ole Lindvalls skylift skymtar vid kyrkans högra sida.

 


Notera att luckorna är öppna! Det är inte ofta som det händer. I samband med målningsarbetena passade man även på förnya fasadbelysningen och att serva tornuret så att det åter går som det ska.


Foto: Lars Pensar, juni 2007.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-06-10, rev. 2013-02-09.)