Uppmätning av kyrkan och klockstapelnKyrkans höjd
 

Kyrktuppens huvud från sockelns övre kant.
    
  

Punkt 11–4

38,

68

m

Takhöjd kyrkan, punkt 8–4

30,

96

m


Klockstapelns höjd, punkt 17–12


30,


03


m


Kyrktornets lutning
 

Riktning, ungefär sydsydvästlig
 

Vågrätt avstånd, punkterna 6–7

 0,

527

m

Höjdskillnad punkterna 6–7

17,

317

m

Lutning på kyrktornet

  1,

743

°

 Mätningen utfördes med takymeter, prismalös mätning.
Starthöjd och x- och y- koordinaterna är antagna värden, där x växer ungefär norrut.
Nykarleby stads byggnadskontor

29.1.2008

Johan Nylund mätningstekniker
[Skissen "renritad".]

 

 


Takkant  Sockel
Sockel mätt på baskartan.
Nykarleby bönehus målat av Torsten Korsström.
Ungefärlig riktning lutningen
 
Måttsatt plan av kyrkan.


Lars Pensar beställde uppmätningen och tillhandahöll.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
"Lutningsbild."
(Inf. 2008-02-03, rev. 2012-08-08.)