F.d. Kyrkoby skola juli 2017

Ture Granqvist i En 40-års översikt: ”... och så fick den förra prostgården släppa till virke och skolan timrades upp på Jeansborgs bröståkers mark och öppnade sina dörrar för elever den 29 aug. 1923.”

Byggnaden fungerade som Kyrkoby folkskola till 1964 och Uudenkaarlepyyn suomalainen koulu 1964–1997. Kårkulla samkommun Nykarleby Arbetscentral, Joupersgatan 2, var sista brukare. Nyboda arbetscentral flyttade hösten 2017 in i ett intilliggande nybygge och skolan revs i oktober samma år.

 


  Förstoring.
  Förstoring.
  Förstoring.
Den oinredda vinden. Förstoring.
Vackert rum med fem fönster och panel på både väggar och i tak. Förstoring.Lite minnen från forna tider; kartor, kälke, våg och skylt för Uudenkaarlepyyn suomalainen koulu.  Förstoring.

 Man flyttade in i intillbyggda Nyboda arbetscentral hösten 2017 och sen blev den 94-åriga skolan överflödig.
Förstoring.
Förstoring.

Foto: F.L.

 

Kyrkoby skola rivs den 6 oktober 2017


Man kan ju tycka att det är synd att inget tas till vara. Förstoring.
  Förstoring.
Förstoring.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Stockuppbörd. 1923
Minnestavla.
(Inf. 2017-10-08, rev. 2023-08-26 .)