Langraden


Innehåll

Ritning 1924
Från Vattentornet 1965
Från Karleborgsgatan 1950-tal?
Hyreshuset Langraden av Gösta Fagerholm
Omgivning 1965
Sommaren 2019
Rivning våren 2023 av Stig Haglund
Sommaren 2023
Det nya huset 202?


Karleborgsgatan 23 mot nordväst, nuvarande Olli. Från vattentornet 1965, kan jag sluta mig till eftersom på hela bilden tycker jag mig kunna urskilja vattenledningsarbeten vid min hemgård. Gården närmast revs någong gång före eller under 1967.
Karleborgsgatan 23, tomt nr 101, mot nordväst, nuvarande Olli. Tomten inropades på auktion den 29 mars 1859 av skepparen Matts Brunberg för 50 rbl 10 kop. Från vattentornet 1965, kan jag sluta mig till eftersom på hela bilden tycker jag mig kunna urskilja vattenledningsarbeten vid min hemgård. Tillbyggnaden närmast enligt ritning från 1924 revs någongång före eller under 1967.
Foto: Rafael Sjöblom. Kolorering: Peter Gullback (2020-09-14).


Från Karleborgsgatan 1950-tal?Langraden från Karleborgsgatan. Förstoring.
Ur Holger Haglunds samlingar.


Hyreshuset Langraden

På 1930-talet bodde fyra familjer och Ellen Barrner, ägaren, i huset. I det långa uthuset bedrevs hönsfarm och så fanns vedlider och utedass. På grund av hönsfarmen samlades en massa råttor – de var en stor plåga. De kom ju också in i boningsrummen. En gång sparang en råtta över mina fötter då jag satt på pottan. Jag var då 5 år. Ja, såna minnen har man från Langraden.

Vi flyttade bort därifrån våren 1936 [till Lybecksgatan], men mina uppväxtkamrater förblev mina, för alltid.

Tidigare omkring sekelskiftet var Langraden snickaren Holmkvists snickeri. Min mor brukade berätta många roliga historier om honom, Liima-Janne som han allmänt kallades. Jag kan berätta en historia om honom.

En käring kom dit in och ville koka kaffe i spisen. ”Det går bra!” sa Janne. Så frågade hon vad de har i plåtburken som stod där bredvid. Janne han svarade ”Dä ä bara gråsalvan hede mot flatlössen”. Hon frågade om hon fick ta lite. ”Ta på bara!” – hon visste inte att det var trälim som hade svalnat lite. Hon tog burken och gick lite avsides och smorde in grenspelet. Om en stund kom hon ut och hade svårt att gå. ”Nog har jag vari med om mycket då det gäller kvinnfolk, men aldrig att de går och limmar igen sprickan” – så sa Janne!


Text: Gösta Fagerholm.
Omgivning 1965

Om vi i början på 1970-talet skulle ha gått längs gatorna, hade vi träffat:

fet= personen bor kvar år 2004
kursiv= något av barnen har tagit över
*= annan släkting
   

Orientering: Karleborgsgatan går snett upp mot höger och ansluter till Grev Tottgatan. Gustav Adolfsgatan går mellan hus 9 och 10. Blåbäri-Ainas stuga i nedre vänstra hörnet.
Foto: Rafael Sjöblom från vattentornet. Kolorering: Peter Gullback (2020-09-14).
Nr Boende 2012 2020 2023
(1) Familjen Kalevi † och Ruth Olli i Langraden      
(2) Familjen Erik †och Else-Maj Ahlström f. Levlin  Else-Maj bor på åldringshem.   Else-Maj avliden
(3) Maskinvakt vid kraftverket Helge Solvin †      
(4) Postiljon Bertel Olson † med fru Elisabet †      
(5) Familjen Mauritz och Carola Blom f. Saarikoski   Carola avliden Mauritz avliden
(6) Familjen Lars och Margaretha Backlund † Kenneth Backlund.      
(7) Familjen Börje † och Regina Haglund f. Kallvik   Nya ägare  
(8) Raoul † och Helmi † Olson. Brann i början på 1970-talet. Sonen Birger byggde på den gamla grunden 1984. Birgers fru Lilly. Bro    
(9) Familjen Nils † och Doris Liljeström f. Nylund. Sanna Liljeström.   Andersson  
(10) Alfred † och Aina Sund † * Nordström    
(11) Ture † och Meri Granqvist †med dotter Gea †och dotterdotter Maj-Ingrid Bo Kronqvist Nya ägare  
(12) Verner †och Sandra † Blomström * Lithén    
(13) F.d. missionärsfamiljen Skog i Salemförsamlingens hus. Krokvik    
(14) Familjen Erik †och Dagny † Saarikoski f. Asplund. Dagny avliden. Nya ägare  

Sommaren 2019

 


Fasad mot gården/öster och Grev Tottgatan. Mineritfasaden från slutet av sextiotalet och lagningen i taket ett minne av en riven skorsten. I samband med renoveringen revs delen längst i söder, vilket förklarar den udda skorstensplaceringen vid fasad. Förstoring.

Foto: F.L. den 20 juli 2019. Det var ju för väl att jag fotade denna plus en massa andra gårdar på Källbacken den sommaren, för annars hade detta utseende varit odokumenterat.

Rivning våren 2023

 


Fasad mot Karleborgsgatan. På sextiotalet och in på sjuttiotalet var det vanligt att högsmala två- och treluftsfönster byttes ut mot breda tvålufts med vädringsbåge. F.d. maskinvakt Helge Solvins gård i vänsterkant. Mikaela f. Jungerstam och Kjell Rudnäs gård i högerkant. Föregångaren. Förstoring.
Sydfasaden. När mineriten monterades avlägsnades läkten, båglisterna, fönsterfodren, vindsfönstret byggdes för och nya fönster monterades. Förstoring.
Östfasaden med utbytt dörr och tillbyggnad från slutet av sextiotalet av återanvänt virke. Den ersatte två farstur som fanns kvar ännu 1965. Förstoring.
Nordfasaden mot Grev Tottgatan. Illa åtgångna fasadbrädor har blottat tjärpappen. Ahlströms gård i högerkant. Ungefär samma vy sommaren 2019. Förstoring.
Västfasaden mot Karleborgsgatan. Det skivtäckta taket har tidigare haft ståndränna. Vattentornet i högerkant. Ungefär samma vy sommaren 2019. Förstoring.


Foto: Stig Haglund den 9 maj 2023.

Sommaren 2023

 


Tomten insådd och kvar finns rester i form av takplåt och sockelstenar. Rudnäs gård i vänsterkant. Förstoring.
F.d. maskinvakt Helge Solvins gård, f.d. bland andra Joel Nilssons och Emil Gröns gård och Rudnäs gård i bakgrunden. Förstoring.


Foto: FL den 7 juli 2023.
(Inf. 2023-10-11.)

Det nya huset 202?


De på sextio-, sjuttio- och kanske in på åttiotalet tillkomna husen med minerit-, tegel- och kalksandstensfasader och flacka tak var inte särdeles anpassade till trähusmiljön på Källbacken, men sen blev det bättre. Hoppas och tror att det som nu antagligen kommer att uppföras, blir ett passande inslag.


Läs mer:
Som snickarlärling av J. L. Birck.
Källbackens invånare på 1930-talet av Gösta Fagerholm.
Kråkvals och Kråkögat av Anita Wikmans utspelar sig i dessa kvarter.
Hos Hanna i Langraden av Anita Wikman.
(Inf. 2003-12-14, rev. 2024-01-25 .)Läs mer:
Som snickarlärling av J. L. Birck.
Källbackens invånare på 1930-talet av Gösta Fagerholm.
Kråkvals och Kråkögat av Anita Wikmans utspelar sig i dessa kvarter.
Hos Hanna i Langraden av Anita Wikman.
(Inf. 2003-12-14, rev. 2024-01-25 .)