I Nordlunds vardagsrum


"Interiör från vardagsrummet. Till vänster sitter systern Linnea, i mitten Ester Mannfors och till höger Linneas man Axel Winsten på besök från Stockholm.

Interiören från stugan bör ha tagits i slutet av 1950-talet eller tidigt 1960-tal - tidsbestämningen är min egen, och det sker på basen av radion — jag minns tydligt den gamla radion som skrapade och hade sig, särskilt vid åskväder. I början av 1960-talet köpte Ester en ny radio, en Nordmende som hämtades hem och installerades av en man som jag vill minnas att hette Wiklund (jag kan ha fel)."


Peter Karlberg tillhandahöll.