Boende på tomt 85 i Nykarleby
   
1875 Sjöman Johan Nyman  f. 1817 och hustru Greta f. 1824. Han hade den 20 mars 1860 på auktion ropat in tomten för 17 rubel.
1880 Som ovan.
  Inneboende sadelmakare Johan Lyra f. 1851 och hustru Kajsa f. 1851.
1885 Sjöman Johan Nyman f. 1817 och hustru Greta f. 1824.
1890 Sjöm. Enkan Greta Nyman f. 1824.
  Inneboende sjöman Johan Skrifvars f. 1832 och hustru Greta f. 1840.
1900 Sjöm. Enkan Greta Nyman.
1905 Byggm. enkan Maria Sundelin, skriven i Helsingfors.
  Sjöman Wilhelm Andersson f. 1864, hustrun Johanna f. 1863.
1915 Tulluppsyningsman Wilhelm Jakobsson f. 1855 och hustru Maria f. 1878.
1920 Åkaren Viktor Helander f. 1881 [d. 1936] och hustru Johanna f. 1890 [d. 1930].
1936? Lauri Tulijoki d. 1963 och hustru Edit d. senare.
 

Gunnar Hauta-Aho och hustru Astrid hyrde stugan. Jag tror (vet inte med säkerhet) att Lauri o Edit Tulijoki ägde huset då redan. Lauri var en kusin till min farfar Salu Hauta-Aho. Jag är född i stugan 1952. Vi flyttade därifrån 1955 till det nya huset pappa och mamma byggde på Karlgrönforsvägen. Tyvärr har vi inget foto på stugan. Lauri och Edit flyttade tillbaka till huset. Jag minns inte så mycket från den tiden då jag var så liten. Kanske mamma och pappa bodde där några år från slutet av 40-talet. Min syster som är född 1946 är inte född där.

Rigmor Kellokoski berättade.

Slutet på 50-talet Sjuksköteskeelever var inkvarterade under en tid, berättade Heidi Nystrand.
Omkring
2000
Melcher och hustru Hjördis f. Sund (syster till Astrid) grundrenoverade huset.
 
2011-/12

Det var min bror som köpte huset redan 2011 (eller -12 minns ej) och började grundrenovera. I renoveringen upptäcktes att stockarna var i sånt dåligt skick att det inte skulle vara möjligt att behålla huset som bostadshus. Numera är min bror bosatt på annan ort, och husbygget sålt till Mats Backlund.

Sandra Neuman f. Dahlskog berättade

2013 Huset revs.


*     *     *


Melcher 2003


Källbackgatan 6 vid korsningen med Karleborgsgatan, mot nordost. Detalj ur nedanstående.Östra sidan av Karleborgsgatan från Grev Tottgatan södeut. Från vänster: F.d. Helge Solvins gård, ”Langraden”, Kurt Blomqvists gård på f.d. Vidmans tomt, f.d. Melcher. Följande hus skulle ha varit Karleborg, rivet vid tiden för fotograferingen. Överst i högerkant en del av gaveln på f.d fröknarna Andells gård. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


*     *     *

 


Rivning 2013


Den 5 november 2013 dokumenterade Peter Gullback rivningen. Förstoring.Förstoring.


Den 8 november skrev Lars Pensar: ”Finito”. Förstoring.
Vattentornet i bakgrunden.

(Inf. 2013-11-10.)*     *     *

 


Annons 2014

Mäklarbyrå J. Riska Ab sålde huset. Ännu i mars fanns annonsen på nätet. Dock var den borttagen från de aktuella objekten.

(Inf. 2014-03-16.)


*     *     *I samband med Källbackens loppisrace den 29 juni passade Lars Pensar på att dokumentera hur bygget framskrider. Förstoring.

(Inf. 2014-06-29.)


Lars Pensar, Peter Gullback, Rigmor Kellokoski och Sandra Neuman bidrog.

Läs mer:
Norra delen.
”Källbackans” familjers hus på 1930-talet av Gösta Fagerholm.
Fler Hädangångna hus.
Fordon.
(Inf. 2013-11-10, rev. 2014-06-29 .)