Muisto-minnen

Min morfars far, Carl Jonathan von Essen hade sin fasta bostadsort i Jeppo på hemmanet Kiitola där han drev Jeppo Ullspinneri Aktiebolag. Kiitola var även knutpunkten för den så kallade Jeppo etappen i Jägarrörelsen vid Finlands frigörelse 1918. Min morfar Wilhelm von Essen och alla hans bröder var med fadern hängivet engagerade i Jägarrrörelsen. Den stora villan Muisto med dess stora glasveranda vid Andra sjön brann ner till grunden långt senare och återuppbyggdes aldrig.

Själv vistades jag där sporadiskt som liten på somrarna under tidigt 1950-tal med vår familj. Endast den imponerande stenfoten fanns då kvar av den stora byggnaden. Under min barndom vistades vi i den lilla stugan som hade varit tjänstefolkets bostad med kök och övrigt. Den var belägen lite längre bort från huvudbyggnaden och hade förskonats från lågornas rov.


Två oidentifierade män framför Arken. Notera att dörren saknar fönster.
Muisto vid Andra sjön, Nykarleby sommaren 1915. Kaffestund framför den så kallade glasverandan. Till höger sittande med kaffekopp Carl Jonathan von Essen, främst sittande hans fru Aina von Essen. Bakom stående min morfar Wilhelm von Essen med lilla Ulla i famnen. Längst till höger min mormor Elsa von Essen f. Lingonblad. Förstoring.Carl Jonathan von Essen segelbåt Blizzard. Man seglade mycket, ibland även ända ner till Hangö-regattan. Segelbåten är här på väg från Helsingfors till Nykarleby. Fotograferat vid Hangö, ca 1920-tal, tror jag. Förstoring.


Mano Forsman tillhandahöll.


Läs mer:
Muisto av Lars Pensar.
Muisto av Karl Wenelius.
(Inf. 2014-12-01, rev. 2021-04-11 .)