Slutet på en epok

18982008Fredagen den 26 september 2008 togs skyltarna bokstavligen ner vid Nordeaett hus i vilket bankverksamhet bedrivits ända sedan hösten 1898.
Foto: Lars Pensar.Man flyttade till f.d. postlokalen i Ämbetshuset. Kontoret stängdes i slutet på december 2014.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Helsingfors Aktiebank i Nykarleby 100 år.
(Inf. 2008-09-29, rev. 2023-05-25 .)