F.d. Rikets sal 1975


Topeliusesplanaden 6, mot västsydväst.

Per Backlunds minnen tillhandhölls av Thomas Backlund:

Cirka 1947–48 lät möbelhandlare Åke Ekman ta upp fönster och dörrar på gaveln på handelsman Joel Nordlings magasin. Emil Vik utförde arbetet. Han öppnade där möbeltapetseringsverkstad. I nedre våningen fanns försäljning och på övre våningen fanns verkstad. Han tog in trästommar och stommar till likkistor från Lahtis och stoppade och tapetserade dem. Ekman var Helsingforsbo, men bodde under den här tiden i huset på Källbacken där Ågholm idag bor. Per arbetade där i ca 2 år 1950–51. År 1952 upphörde verksamheten. [Annons.]
(Inf. 2009-12-13.)

Jehovas vittnens samlingslokal Rikets sal från slutet på femtiotalet, tills man 1974 byggde nytt på Bangatan nära Frihemmet. Notera hur uthuset med den tvåvarviga stenfoten medelst panel på gaveln är kamouflerat till ”riktigt hus”. Om du någon gång passerar ”Rikets sal”, notera kreneleringen i reveteringen! Jag upptäckte den så sent som sommaren 2002. Uthuset till vänster hörde till Nesslers gård.

Jorma Metsos minnen:

I lokalen huserade en tid vid 50-talets slut en möbelhandlare vid namn Ellilä. Han var inte Nykarlebybo utan kom utifrån. Hans medhjälpare var en lokal förmåga som kallades Lala [Jarl Olson?]. Ellilä tog in obehandlade möbler vilka han lackade och putsade. Även soffor tillverkades. När det var dags för leverans fick en annan rycka in och per långkärra dra iväg med nytillverkat möblemang till förväntansfulla kunder. Affärerna klingade dock snart av och chefen lämnade staden.


Läs mer:
Fakta.
En ny ”Rikets sal” har byggts i Nkby i Jakobstads Tidning 1974.
(Rev. 2023-05-31 .)