Normalskolan under olika tiderFörstoring.
Förstoring.
Hösten 1948. Förstoring.
Innan torget omdanades 1999. Förstoring.Stig haglund digitaliserade och tillhandahöll bilder ur Normens samlingar, som aktualiserats i och med att skolan tömts på elever inför skolstarten 2014 på grund av mögelskador.


Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-01-28, rev. 2015-01-28 .)