Seminariegatan 15

Bakgårdsidyllen är från Seminariegatan 15 där jag bor nu. Notera de fina stegarna, den ena lååång och den andra med sina fint infattade stegpinnar. Huset som skymtar till vänster är ”Lilla byggningen” där vi bodde till 1956, gles och kall. Den som Karl Wenelius beskärmade sig över att revs så ”råmsot” i sin skrivelse  om ”tullförvaltare Petter Jacob Falck”. Pappa drev ”SOWOs snickeri i den stora byggnaden och i trappan mitt emot på bilden bodde Riissanens. Mycket var på gång. 

Namnet SOWO tror jag är en kombination av initialerna  Schauman och Wilkman. Pappa övertog snickeriet 1946 av Rabbe Schauman då mina föräldrar som nygifta flyttade från Jakobstad. När snickeriet gick i konkurs flyttade vi tillfälligt till  Jakobstad 1955–56 under tiden snickeriet skulle ändras om till bostad. Samtidigt revs lilla byggningen där vi bott, och blev  byggmaterial till det uthus som brann.

Lediga tjänster

Städerska erhåller ett par timmars kvällsarbete per dag hos undertecknad. SOWO A.-B. Tel. 43, 2 ring.

[Österbottniska Posten, 12 april 1946, nr 15, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. ”2 ring” betyder att det var en gemensam telefon och när man ville nå SOWO skulle man låta två signaler gå fram, lägga på och ringa upp igen. I samma nummer.
(Inf. 2021-04-18.)]


Strax efter eller i samma veva startade pappa Prevex tillsammans med Sven Josef Nyman. Fabriksbyggnaden på Kampen där konstskolan är idag byggdes åren efteråt. Före det hade de två experimenterat med blomkrukor av styrox i mindre skala, vet inte var. Pappa dog 1972.

I snickeriet gjordes mest mindre snickeriarbeten; fönsterbågar, dörrar och dörrkarmar, köksinredningar, leksaksbilar barnkälkar och dockskåp.

Halva delen av det större huset  revs och flyttades som sommarvilla till Kiloholmen där Kjell nu huserar. Lilla byggningen revs ungefär samtidigt (ca 1959–60) och av den byggdes uthuset, det som syns mot ån på de andra bilderna. Anni och Rafael Riissanen ”fick” halva tomten och byggde sitt hus av det långa uthuset som stod på det stället där deras, eller det är nån annan som bor där nu, står.
Notera brunnen i högerkant! Byggnaderna syns även på Förstoring.
Byggnadsarbetena har inletts. Förstoring.
Några ord om granen av Lars Pensar.
Notera stockarna vid floraparken! Stockflottningen upphörde 1962. Förstoring.
Uthuset nästan färdigt. Notera den stiliga bilen av märket Mercedes Benz! Förstoring.
Uthuset färdigt. Förstoring.

 


Uthuset som senare omvandlades till stall brann 1982 och ett nytt uthus byggdes vid den norra tomtgränsen. Förstoring.
Nya uthuset. Förstoring.
Vår. Under granen fanns i slutet på sjuttiotalet rökruta med askkopp modell större; ett tvåhundraliters vitt fat. Förstoring.


Solveig Sjöskog fotograferade färgbilderna 2005 och 2006 samt tillhandahöll.


Läs mer:
Tomtansökan. 1947
Julhälsning från Sowo.
Stall Åminne.
Högsängen av Seppo Kuusinen.
Hädangångna hus.
Från ovan. 1960.
(Inf. 2012-01-11, rev. 2024-02-29)