"Poliskammaren" 1958


Sollefteågatan 8 vid korsningen med Topeliusesplanaden, mot öster.

Vid en närmare granskning av ett fotografi såg jag att poliskammaren hade haft två för mig okända utbyggnader. När svaren på mina frågor inte finns i litteraturen, vänder jag mig till Lars Pensar. Så även denna gång:

Poliskammarn hade ett vindfång, kvist. Eventuellt han orsaken till dess avlägsnande varit samma som på 50-talet tvang oss minska butikstrappan. Jo, stadens snöplog rymdes ej emellan elstolpen och kvisten. Utbyggnaden bakom var dels vedlider för det var kakelugnseldning, men även plats för till staten förbruten egendom samt visst hittegods. Det fanns lås på dörren. Engång var jag och någon annan och plockade pistolhylsor där efter polisdistriktets skjutövning. Varför hylsorna spillts ut vet jag inte. Framför denna låsta dörr stod också den ryska 7-personers bil av märket ZIM som B. använde för resan till Kemi, sen med buss till Haparanda och vidare till Piteå, eller var det Luleå, där han infångades. Bilen återfördes till Nkby och stod där med ett skotthål i fönsterkarmen till åskådarnas förfasande.

Farstukvisten revs senast år 1962 eftersom den inte finns på fotografiet som J. L. Birck tog då.


Läs mer:
Poliskammaren.
(Inf. 2005-01-05.)