von Schantzka gården — inte att förväxla med Schantzka palatset — augusti 1994Borgaregatan 4, mot norr.
Foto: Lars Pensar.

Under de 13 åren sedan den senaste fotograferingen har förfallet skridit långt. Putsen flagnar, takplåten är genomrostad och delvis försvunnen. Även stuprören saknas. Ingången togs upp och trappan och skärmtaket byggdes när Hans Herler öppnade skoaffären Sko-boden i slutet på 1970- eller i början på 1980-talet efter att den tidigare funnits i Pensars gård. Vid fotograferingstillfället hade den flyttat till Bröderna Sjöholms affärshus.


Läs mer:
Fler bilder av gården.