Sarlinska Gården vid Borgaregatan 4 har varit ett kärt motiv för Lars Pensar. Här finns fotografier från 1970-, 1990- och 2000-talet. Själv hade jag ett foto från 1981 så nu är huset dokumenterat under fyra kända decennier samt ett okänt.


Någots uppgång och fall brukar vara den vanliga ordningen
men här kan vi bevittna


Sarlinska gårdens fall och uppgång

Tomten nr 61 [Borgaregatan 4] inropades 1858 av skräddarmästare Anders Forssell och bebyggdes av honom. Efter hans död 1865 ärvdes gården av hans hustru Maja Stina, f. Sarlin och efter hennes död 1867 av svärsonen, sjökapten M. E. Sarlin och hans minderåriga barn i 1. giftet Edla (gift Ridderstad, d. i Hfors 1930) och Evald (apotekare i Nådendal, d. 1905). Sarlin var 2. gången gift med Hanna Sundström (d. i Nkby 1920). Enl. fastebrev av den 29 okt. 1960 ägdes fastigheten då av hennes arvingar, av vilka dottern, farmaceuten Karin Maria (f. 1885) bebodde gården till sin död 1973. Enligt testamente tillföll den då Philip v. Schantz. [Grundrenoverades 2001–2002.]


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 597.Gårdsfasaden
Gårdsfasaden. Förstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2009-01-11.)


Läs mer:
Eldsvåda 1919.
I gårdsbyggnaden utspelade sig Stålas-Ant av Leo Ågren.
(Rev. 2022-10-16 .)