Seminarieområdet januari 1973


Från väster. Foto: Lars Pensar.

Större förändringar under de senaste trettio åren är att Skogsparkens skola (1974) och högstadiet (färdigställt till höstterminen 1978) byggts, ladan rivits, uthuset längst till höger rivits 1978 men återuppstått som Segelsällskapet Ägirs paviljong på Loppan och en nödutrymningstrappa (med ovanligt bra resultat) tillbyggts omkring år 2000 på Residenshusets norra gavel. Sommaren 2004 grundrenoverades gymnasiet vari ingick bland annat tilläggsisolering, nya venthuvar och fönsterbyte. Till vänster om ladan skymtar en av stadens historiska skridskobanor. Förstoring.

Läs mer:
Semiariet i kapitelt Fakta.
Panorama.
(Rev. 2014-05-15 .)