Gamla sjukhuset rivs den 17 maj 2019


I april var en större ombyggnad klar och i samband med invigningen av den ändrades namnet från Nykarleby hälsovårdscentral till Nykarleby välfärdscentral. Efter ombyggnaden blev den ursprungliga delen obehövlig och revs.Förstoring.

Förstoring.Förstoring.Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-27.)Gamla sjukhuset rivs den 28 maj 2019
Montage av två bilder som inte riktigt passade ihop, så det blev märke KOMAU i stället för KOMATSU på grävmaskinen.
Förstoring.

Det är inte så ofta man ser en ren Tell-block-vägg. När man kommit ungefär halvvägs upptäckte man att väggen lutade, så man fick räta upp den med en utkragning.
Förstoring.Förstoring.Förstoring.

Foto: Peter Gullback, Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2019-06-03.)Läs mer:
Sjukhuset av Erik Birck.
Sjukhuset i kapitlet Fakta.
(Inf. 2019-05-27, dagen efter att Finland helt otippat blev hockeyvärldsmästare i Bratislava, rev. 2019-06-03.)

 

Den xx xx 2019x
Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 

(Inf. 2018-0-.)