Södra Torggatan, nuvarande Sollefteågatan omkring sekelskiftet

För pekaren över bilden för att se den kolorerad!
 

Fr. v rådmannen och konsuln Carl Nylunds gård nr 19 vid S. Torggatan med handelsbod och trappa, därefter ...

Notera
- gjutjärnsräcket
- skyltarna (Carl Nylund, Cognac Rom Likör och Krut-Handel)
- portöverstycket

.G. M. Hedströms, från 1920 bryggmästare C. Hj. Laquists och från 1942 fabrikör John Joupers gård nr 18, därefter ...

Notera:
- de klena stuprören
- den stora ölreklamskylten!
- de varierande trapporna; trätrappa på kilad gråsten, gråstenstrappa, trätrappa på fältsten
- telefonstolparna

R. R. Eklunds hemgård utan nr och därefter ...

Notera:
- portöverstycket

sjökapten L. L. Lybecks, senare Axel och hans son Rickard Kisors gård nr 17.

Notera:
- berget som kommer ut på gatan bortsprängdes år 1900.
- lyktstolpen utan lykta mellan rådhusfönstren
- hästen vid Rådhusgaveln

Leif Sjöholm tillhandahöll bild skannad från Holgers glasplåt.
Peter Gullback kolorerade (2020-04-09.)
Fakta om husen ur Nykarleby stads historia del III, sid. 594 av Erik Birck.


Läs mer:
Fler länkar med anknytning till bilden.
(Inf. 2007-01-24, rev. 2023-10-22 .)