Sunds bageri på 1920-talet
Topeliusesplanaden 25, vid korsningen med Lybecksgatan.
[Topeliusesplanaden 25, vid korsningen med Lybecksgatan, mot nordost.]


På vykortet JHCE007 i serie 1910-6, Sunds gård på tomt N:o 79, kan tydligt skönjas en trappingång där två damer står. Det var ingången till bageributiken där min mormor Maria Sund (f. Lukus) sålde hembakat då seklet ännu var ungt.

Hon färdigställde sina bageriprodukter inne på gården i en bagarstuga som syns på bilden. De unga Nyykaabijäntorna är från vänster: Moster Astrid Sund, moster Helfrid Sund (senare gift med Verner Casén) samt Aines Semskar.

Bilden är troligen tagen någon gång i början av 1920-talet. Bagerirörelsen nedlades ca år 1935 och själva bagarstugan revs och bortflyttades som villa till Andra sjön. Notera att två andra gårdar samt en långflakakärra också syns på bilden [samt den eleganta knappraden på Astrid Sunds klänning].


[Det är alltid lika intressant att få fakta om flyttade hus, så jag bad Brynolf att komplettera sin berättelse och han gjorde en grundlig efterforskning:]


Jag har försökt kolla upp lite historia o.s.v. som berör bagarstugubilden. För det första så befann sig stugan uppe mot vänstra hörnet på tomten. Morbror Oskar rev den i medlet av 1950-talet och började timra upp den på nytt med tillhjälp av Emil Vik. Men projektet förföll, och det som var kvar såldes 1959 och uppfördes som en skäristuga vid Andra sjön. Jag hade i söndags kontakt med Tor-Björn Carlsson i Mariehamn som uppförde stugan vid Andra sjön. Han hade sålt stugan och flera ägare lär det ha varit sedan dess. Han berättade också att då han i somras besökte Andra sjön kunde han konstatera att villan var borta. Enligt Henry Hellström i Nykarleby så är den nu sågad till ved. [Andra sommarstugor har rönt samma öde, bl.a. Charlottenlunds drängstuga.]


Topeliusesplanaden, norr mot vänster. Den stora cirkeln visar var fotografen stod och de små var damerna stod.
L
y
b
e
c
k
s
g
a
t
a
n

Skickar hur som helst en skiss som ej är i skala men borde på ett ungefär visa var bagarstugan stod. Jag har rådfrågat min kusin Danni Envik i Sundbyberg angående dess ungefärliga placering i förhållande till norra fähusgaveln. Själv har jag inget minne av själva stugan, endast den på nytt påbörjade upptimringen mot slutet av 1950-talet. Platsen torde i stort sett ha varit densamma.


Brynolf Blomqvist berättade och tillhandahöll bilder.
(Iinf. 2006-03-22.)