Rådman Sandströms magasin ...


 där stenskvättorna varje år hade bo i stenfoten, skrev Lars Pensar, som också tecknade hösten 2002.


*            *            *

Drygt sju år senare ledde ett bidrag till Nykarlebystjärnan att det numera också finns ett foto av magasinet:

Blev nyfiken på vem Peter Karlberg är och kom in på Ester Mannfors och Sandströms magasin. Då kom jag på en bild som Bjarne och jag undrat över var det kan vara. Det måste ju vara Sandströms magasin! Terrängen liknar.

Magasinet fanns strax norr om korsningen Juthasvägen-Badhusstigen.
Magasinet fanns strax norr om korsningen Juthasvägen-Badhusstigen.
Förstoring.
Foto: Holger Haglund den 22.1.1955.
Eliabet Sund tillhandahöll.


Lars Pensar kommenterade:

Uppe till höger om dörröppningen syns den lite större öppning där 4–5 små runda dunbollar brukade sitta och vänta på föräldrarnas anflog. Men om man stannade cykeln eller närmade sig, försvann de hastigt in i öppningen för att en stund senare rada upp sig igen. Samma syn har jag de senaste åren sett vid gravgårdsmuren.

(Inf. 2010-01-14 – fotograferat för 55 år sedan så när som på en vecka.)Läs mer:
En skymt av magasinet.
Sandström av Erik Birck.
(Rev. 2023-03-05 .)