TB-kiosken 1956

Att servicestationen fanns i en byggnad med gavel
mot Sollefteågatan är svårt att tro när man ser fasaden.

Foto: Lars Pensar midsommaren 1956.


Läs mer:
Kiosken före ombyggnad.
Kiosken till- och ombyggd.
Efterträdaren.
Fler kiosker.
(Inf. 2004-01-11, rev. 2024-02-21 .)