Ab TorAFors Oy:s hall

Fabriksgatan 2

I somras undrade jag vad i all världen för ”rämiland” med en fin stenmur vid sidan, som dykt upp vid Fabriksgatan 2 mitt emot f.d. Nykra, nuvarande Botnia Marin. Något liknande har knappast uppförts sedan hungeråren på 1860-talet. I december meddelade Lars Pensar att det är Anders Fors d.ä:s bygge. Kollade med honom:

Hallbygget är till för mitt företag Ab TorAFors Oy som importerar verktyg för verkstäder och industri inom fordons- och metallbranchen, men också privatpersoner är välkomna som kunder. Försäljningen sker i huvudsak över internet via hemsidan www.torafors.com.

Rekommenderar varmt ett besök på hemsidan för den som liksom jag finner stort nöje i att titta på och läsa om sugkoppsriktsatser, droppformade mothåll, kryssmätare, skärmvalsar o.s.v.Bortom stenmuren gick järnvägen. Förstoring.
Hallen. Förstoring.


Foto: F.L.den 16 juli 2014.
Hallen färdigställd. Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 17 december 2014.


Läs mer:
Tomten intill den gamla järnvägen är en lämplig plats med tanke på Anders järnvägsintresse.
Företagets webbplats.
Företagen på Kampen.
(Inf. 2015-01-20, rev. 2021-01-02 .)