Vähäluomas ca 1912 och Backlunds 1998

Jöns Drakes väg 21 år 1912 eller -13, mot nordost. Gustaf Vähäluomas (garva Gust) hus på tomten, Tuomi Rno 10:21 av Kuddnäs hemman på Frill i Kyrkoby, Nykarleby lkm. Personerna är från väster: Katarina Sundlin, Gutaf Vähäluoma, hustrun Greta Vähäluoma och Edit Nylund. Detalj.
Jöns Drakes väg 21 år 1912 eller -13, mot nordost. Gustaf Vähäluomas (Garva-Gust) hus på tomten, Tuomi Rno 10:21 av Kuddnäs hemman på Frill i Kyrkoby, Nykarleby lkm. Personerna är från väster: Katarina Sundlin, Gutaf Vähäluoma, hustrun Greta Vähäluoma och Edit Nylund. Detalj.
Foto: Troligen ”Byggmästaren” som bodde på ”Frillan”, tillhör Per Backlund.


Gustaf Vähäluoma inlöste tomten, den 12 januari 1921 efter ett legoavtal, den 1 maj 1888, jämte, den 20 april 1894, av Kuddnäs hemman No 10 i Kyrkoby, Nykarleby lkm. Tomten uppmättes då till 1,032 m².

Hemmanen Kuddnäs No 10 och Frill No 11 ägdes då av:
- Adolf Nordström hustrun Mina Nordström
- Ossian Sund och hustrun Maria Sund och
- Johannes Johnsson Sundoch hustrun Hilma Johnsson.

Edit Nylund var förlovad med ”Garva-Gustas” son Elis. Katarina Sundlin var mormor till Edit Nylund, och hennes bror Hannes Nylund.

Fotografiet är från ca 1912 eller 1913 eftersom Edit Nylund är med på det; hon reste till Amerika ca 1913. Hon var förlovad med ”Garva-Gustas” son Eliel (Elis) som hade rest tidigare till Amerika, de gifte sig sedan i Amerika.

Gustaf och Greta Vähäluomas barn hade tagit namnet Gustafsson.

Johannes Alfred Backlund köpte tomten och huset, den 3 juli 1925 av Gustaf och Greta Vähäluomas arvingar:
- August Gustafsson
- Aina Elisabet Gustafsson
- Anna Wilhelmina Gustafsson och
- Gustaf Eliel Gustafsson samt hans hustru Edit Sofia född Nylund.

De hade alla gett fullmakt åt Edits Bror Hannes Nylund att underteckna köpebrevet.

Alfred Backlund och hans hustru Vendla Johanna född Strandén renoverade efter några år huset, satte in nya T-fönster och höjde på yttertaket för att få bättre vindsrum och murade nya spisar; vedhäll och kakelugnar.

Alfred Backlund bodde i huset till sin död, den 8 november 1974 och hans hustru Vendla bodde i huset till september 1979. Vendla dog den 29 september 1982.

Alfred och hans hustru Vendla hade 6 barn, en dotter och fem söner.

Tomten och huset såldes av Vendla och Alfreds barn den 26 juni 1998 till Vendla och Alfreds sonson Thomas Backlund och hans hustru Anna-Maria född Backman. Huset hade då varit obebott sedan 1979.


Alla Vendla och Alfred Backlunds arvingar undertecknade köpebrevet: Johannes Alexander Backlund, Gunnel Sofia, gift Willman, Elis Alfred Backlund, Per Torvald Backlund, (far till Thomas Backlund, nya ägaren), Karl Erik Backlund och Lars August Backlund.
Alla Vendla och Alfred Backlunds arvingar undertecknade köpebrevet: Johannes Alexander Backlund, Gunnel Sofia, gift Willman, Elis Alfred Backlund, Per Torvald Backlund, (far till Thomas Backlund, nye ägaren), Karl Erik Backlund och Lars August Backlund.


Per Backlund fotograferade färgbilderna och skrev, Lars Backlund tillhandahöll.
Byggnaderna revs och ett nytt hus uppfördes 2003–04 av Thomas Backlund.


Se mer, fotografier från 1998: Kusta
Gården ur en annan vinkel.
På tomten fanns även ett uthus och en bastubyggnad.
garvar Kusta” av Gertrud Wichmann.
(Inf. 2004-08-04, rev. 2022-01-02.)