Vernamo 1978 — Lars O. Schalin återupplever barndomsminnen

Fasad mot Juthasvägen.
Fasad mot Juthasvägen.


Värmao, fasader mot nordost.
Fasader mot nordost.Detalj av verandan.”När man från landsvägen kom in på Vernamo gårdsplan fanns en uthuslänga på vänster sida. Längst bort låg en bagarstuga och bakom den en drängstuga. Fönstren på bilden tillhör bagarstugan och drängkammaren.””Mellan uthuslängan och huvudbyggnaden fanns en gammal bäckfåra och i botten på den ett hus över brunnen.”Foto: Ingrid Schalin i juni 1978.
Lars O. Schalin tillhandahöll.


Läs mer:
Lars far Olav Schalin var kaplan i församlingen.
Vernamo i kapitlet Fakta.
Fler bilder av Lars Pensar.
(Inf. 2004-10-10.)